Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przykazania bezpiecznego rolnika

Za oknem szaro, dzień coraz krótszy. Stajemy się bardziej ospali, nieuważni, a wszystkie obowiązki wynikające ze specyfiki pracy rolnika trzeba realizować codziennie


Pamiętajmy zatem o prostych i wydawałoby się oczywistych zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. To zagwarantuje nam, że najbliższe święta Bożego Narodzenia spędzimy w gronie rodzinnym i zawsze będziemy cieszyć się zdrowiem ku radości naszej           i naszych bliskich.


W  2017 roku do Placówki Terenowej KRUS w Głubczycach zgłoszono  39   zdarzeń wypadkowych.  Dużą część z nich stanowią upadki, głównie z drabin i schodów oraz na płaskiej nawierzchni. Upadkom można jednak skutecznie zapobiegać. Najważniejsza jest świadomość określonych niebezpieczeństw. Aby mogła skutecznie  wpłynąć na konkretne postępowanie konieczne jest posiadanie określonej wiedzy.
 

Rolniku ! Możesz zmniejszyć ryzyko wypadku podczas pracy w gospodarstwie rolnym, a tym samym uchronić się przed dotkliwymi urazami ciała i skutkami tych urazów:

• stosuj obuwie i ubranie robocze odpowiednie do rodzaju wykonywanej czynności,
• zadbaj o ład i porządek, a zwłaszcza stan techniczny i czystość ciągów komunikacyjnych w  gospodarstwie  – odśnieżaj, posypuj piaskiem lub solą gospodarczą oblodzone ciągi komunikacyjne, usuwaj błoto i zanieczyszczenia,
• zwróć uwagę, aby w przejściach nie było zbędnych przedmiotów, o które łatwo się potknąć,
• wysiadaj z ciągnika rolniczego zawsze przodem ciała do koła kierownicy,  trzymając się uchwytów,
• utrzymuj w czystości stopnie schodów, oświetl je i wyposaż w barierki i poręcze – to ważne,  
• podczas schodzenia i wchodzenia na maszyny i urządzenia rolnicze korzystaj z drabinki,
• używaj drabin atestowanych, wyposażonych w zabezpieczenia przed przechyłem i osunięciem,
• odpowiednio zabezpieczaj barierkami: podesty, pomosty, otwory oraz włazy stropowe i ścienne,
• oznakuj wysokie progi,
• dbaj o właściwe odprowadzenie wody opadowej.

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej – zapraszamy do udziału w szkoleniach, organizowanych przez Placówkę Terenową KRUS w Głubczycach, połączonych z pokazami udzielania pomocy i pokazami środków ochrony osobistej do stosowania podczas pracy z chemicznymi środkami ochrony roślin. Sprawdź zapowiedzi wydarzeń prewencyjnych w kalendarzu na www.krus.gov.pl. Promujemy kulturę pracy, zdrowy styl życia i zachowania prozdrowotne.

 

Barbara Ziółko

Placówka Terenowa KRUS w Głubczycach

Wersja XML