Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głubczyce

 

 

uchwała Rady Miejskiej w Głubczycach Nr XXXV/311/09 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie miasta Głubczyce (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 95, poz. 1326) - PDFdziennik95.pdf

Uchwała Nr XXXVI/443/2006 Głubczyce Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 października 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 12 grudnia 2006 roku, Nr 88, poz. 2570) - PDFplan_z.pdf

rysunek planu - części graficzne planu - 1a1, 1a2 oraz 1b

Legenda do planu - PDFlegenda.pdf

Wersja XML