Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Od 10 stycznia każdego roku,  rusza  kolejny nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej  na budowę oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głubczyce.

Dotacja udzielana jest do zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków.

Dotacji podlegają biologiczne oczyszczalnie ścieków w których procesy biologicznego oczyszczania ścieków zachodzą na złożu biologicznie czynnym lub przy udziale osadu czynnego, posiadające znak CE, certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3:2016-10E oraz deklarację właściwości użytkowych.

 

Do otrzymania dotacji uprawnione są:

 

Wysokość dotacji uzależniona jest od ilości budynków/lokali przyłączonych do budowanej oczyszczalni i wynosi:

 

Nabór wniosków o udzielenie dotacji jest ciągły i trwa od 10 stycznia do 30 września, z nieprzekraczalnym terminem realizacji do 30 września, każdego roku. Rozpatrywanie wniosków będzie  trwało do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.


Zasady udzielenia dotacji celowej na budowę oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głubczyce

 

UCHWAŁA NR XXXVII/303/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na budowę oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głubczyce

 

DOCXWniosek o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków 2021.docx

 

Załącznik do pobrania:

DOCXPelnomocnictwo - druk 2021.docx

Wersja XML