Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mammobus w Głubczycach

Brak opisu obrazka

"Nie pozwól aby choroba zmieniła twoje plany. Dbaj o siebie. Badaj się"


Program profilaktyki raka piersi kobiety w wieku 50-69 lat
Program profilaktyki raka szyjki macicy kobiet w wieku 25-59 lat

 

Bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie odbędą się:

8 lutego / środa / 9:00-17:00 - przy stadionie Polonii w Głubczycach, Plac Sportowy 1
24 lutego / piątek / 8:00-15:00 - przy stadionie Polonii od ul. Wrocławskiej
30 marca / czwartek / 9:00-17:00 - przy stadionie Polonii w Głubczycach, Plac Sportowy 1

 

Z danych epidemiologicznych wynika, że nadal duży procent kobiet w Polsce umiera na raka piersi oraz raka szyjki macicy. Stąd pomysł podjęcia działań mających na celu poprawę tego stanu rzeczy. Naszym celem jest nie tylko prowadzenie kampanii informacyjnej w mediach, ale przede wszystkim zorganizowanie badań dla kobiet w miejscowościach, w których pacjentki z nich nie korzystają. Kampania będzie prowadzona przez cały 2017 rok, zarówno w ramach badań mammograficznych jak i badań cytologicznych.

 

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

 

W ramach programu wykonuje się mammografię, a w przypadku nieprawidłowego wyniku badania mammograficznego, pacjentka kierowana jest do etapu pogłębionej diagnostyki, w ramach której lekarz może zlecić dodatkową mammografię, usg piersi, biopsję.

 

Kto może skorzystać z programu

 

Z bezpłatnych badań mammograficznych mogą skorzystać kobiety w wieku 50-69 lat (należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), spełniające jedno z poniższych kryteriów:

 

Programem badań profilaktycznych nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym (pacjentki te są już w trakcie leczenia lub pod kontrolą onkologiczną).

 

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

 

W ramach programu wykonuje się badanie cytologiczne wymazu z ujścia zewnętrznego i z tarczy szyjki macicy. W przypadku niepokojącego wyniku badania cytologicznego lekarz kieruje na dalszą diagnostykę (etap pogłębionej diagnostyki), która obejmuje kolposkopię oraz ewentualne badanie histopatologiczne wycinków.

 

Kto może skorzystać z programu

 

Program skierowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat (należy wziąć pod uwagę rok urodzenia). Badania przeprowadzane są raz na 3 lata, chyba że na wyniku jest informacja o konieczności powtórzenia badania za 6 miesięcy. U kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka) badanie wykonuje się co 12 miesięcy. Kobiety, które nie mieszczą się w podanej grupie wiekowej również mogą korzystać z bezpłatnych badań cytologicznych w poradniach posiadających umowę z NFZ.

Wersja XML