Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Specjalistyczne książki w zasięgu ręki

Specjalistyczne książki związane z organizacjami pozarządowymi i edukacją obywatelską w zasięgu ręki!


Fundacja Inwestujemy w Przyszłość informuje, iż zakupiła i ma możliwość użyczenia SPECJALISTYCZNYCH pozycji książkowych związanych z organizacjami pozarządowymi oraz szeroko rozumianą edukacją obywatelską.

 

• Pakiet startowy. Poradnik dla nowo powstałych organizacji pozarządowych
• Dotacja od administracji publicznej. Wniosek, umowa, sprawozdanie
• Mocni w promocji. Podręcznik dla organizacji pozarządowych
• Działalność odpłatna organizacji pozarządowych. Praktyczny poradnik
• Jak korzystać z inicjatywy lokalnej? Informacje dla obywateli, mieszkańców i samorządów
• Jak założyć fundację i napisać jej statut?
• Jak założyć spółdzielnię socjalną?
• Jak założyć stowarzyszenie i napisać jego statut?
• Organizacje pożytku publicznego. Uzyskanie statusu OPP, przywileje, obowiązki, kontrola
• Ustawa o działalności pożytku publicznego. Komentarz

 

Kontakt do Fundacji: przedsiebiorczosc.ogl@gmail.com lub poprzez stronę na facebooku „Przedsiębiorczość OGL”.

Zadanie pod nazwą „Doposażenie potencjału Fundacji Inwestujemy w Przyszłość” zostało sfinansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

Brak opisu obrazka


O Fundacji

Fundacja Inwestujemy w Przyszłość została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Opolu w dniu 27.11.2014 r., ale wcześniej działaliśmy jako grupa nieformalna, a właściwie nawet dwie.

 

Oprócz Głubczyc i powiatu głubczyckiego działamy również w Opolu. Jesteśmy tam znani głównie jako organizatorzy II i III edycji Opolskich Warsztatów Biznesu. Grupy nieformalne „Przedsiębiorczość OGL” i „Przedsiębiorczość Opolskie” oraz Fundacja są to inicjatywy prywatne.

 

Cele Fundacji:

 1. Edukacja obywatelska, promocja przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej
 2. Promocja regionu i jego walorów edukacyjnych, kulturalnych, turystycznych, sportowych i innych
 3. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 4. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 5. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 6. Wspieranie i organizowanie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowanie
 7. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży
 8. Wspierania idei wolontariatu, promocja i organizacja wolontariatu
 9. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki zarządzania talentami, praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego i innych zgodnych z celami fundacji
 10. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych

 

Przedsiębiorczość OGL: Profil Facebook „Przedsiębiorczość OGL”

Przedsiębiorczość Opolskie: Profil Facebook „Przedsiębiorczość Opolskie”

Wersja XML