• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unieszkodliwienie azbestu

Gmina Głubczyce w ramach zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głubczyce – VII nabór” uzyskała dofinansowanie:


Całkowita wartość zadania wyniosła 108 871,82 zł.

Łącznie usunięto 225,10 Mg wyrobów zawierających azbest z 76 nieruchomości na terenie Gminy Głubczyce.

W wyniku realizacji zadania planowany do osiągnięcia efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu więcej niż 199,04 Mg odpadów zawierających azbest został osiągnięty.

Wersja XML

Gmina Głubczyce
ul. Niepodległości 14
48-100 Głubczyce
tel. +48 77 485 30 21 do 24
fax +48 77 485 24 16
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 10606087
w tym miesiącu: 58438
dzisiaj: 1891