Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyróżniono opolskie gospodarstwo

Brak opisu obrazka
Gospodarstwo rodzinne Państwa Załoga (pow. namysłowski, woj. opolskie) drugim najbezpieczniejszym gospodarstwem rolnym w kraju w 2016 r.


Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Ogólnokrajowy konkurs kierowany do rolników.

 

Decyzją Centralnej Komisji XIV Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne", drugim najbezpieczniejszym gospodarstwem rolnym w kraju w 2016 r. zostało rodzinne gospodarstwo Państwa Barbary i Zdzisława Załoga oraz Marii i Mariusza Załoga z Bukowia - gmina Wilków, powiat namysłowski.

 

Przypominamy, iż celem Konkursu była promocja zasad zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. W Konkursie brały udział osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegał w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

 

Do tegotocznej edycji, w kategorii gospodarstwa indywidualne, zgłosiło się 970 podmiotów. Centralna Komisja Konkursowa, powołana przez prezesa KRUS, wizytowała 16 gospodarstw indywidualnych - laureatów etapów wojewódzkich i wyłoniła zwycięzców tegorocznej edycji.

 

Laureaci woj. opolskiego, zdobywcy II miejsca w kraju posiadają gospodarstwo rolne na powierzchni 383 ha z produkcją roślinną.

 

Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 23 września br. podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej w AGRO SHOW w Bednarach.

 

Serdecznie gratulujemy opolskim laureatom i jednocześnie już dziś zapraszamy do wzięcia udziału w XV edycji Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" w 2017 r.

 

dyr. Lech Wałoszczyk

 


 

Konkurs organizowany jest cyklicznie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy. Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników.

Wersja XML