Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaopatrzenie w wodę

Zaopatrzenie w wodę na terenie gminy odbywa się z następujących źródeł:

Miasto w przeważającej części zaopatrywane jest w wodę z wodociągu zlokalizowanego w Głubczycach przy ul. Powstańców -Mickiewicza. Z tego wodociągu zasilane są również okoliczne miejscowości: Bogdanowice, Gadzowice, Gołuszowice, Krzyżowice, Nowy Rożnów, Równe, Bernacice, Zubrzyce, Zopowy, Nowa Wieś, Grobniki, Zopowy Osiedle, Zawiszyce. Zaopatrzenie w wodę mieszkańców pozostałych miejscowości odbywa się poprzez wodociągi zbiorowe zasilane w wodę z 10 ujęć wodociągowych wyposażonych w 21 studni głębinowych oraz przez wodociągi lokalne. 

Wodociągi zbiorowe posiadają następujące miejscowości:
 

Wodociągi lokalne posiadają wioski: Debrzyca, Dobieszów, Mokre, Pomorzowice. Własne ujęcia wody posiadają ponadto: Nowe Sady, Kwiatoniów, Grobniki, Widok, Bernacice Górne, Zopowy Osiedle, Nowe Gołuszowice i Chróstno.Łączna długość sieci wodociągowej rozdzielczej i przesyłowej na terenie miasta i gminy wynosi 136,5 km, na której zlokalizowane są 2 pompownie i 6 zbiorników wody. 

Długość przyłączy wodociągowych doprowadzających wodę do odbiorców wynosi 55,8 km.
Wersja XML