• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Głubczyce miastem "Cittaslow"

Informujemy, że Gmina Głubczyce czyni starania o przystąpienie do członkostwa w Międzynarodowym Stowarzyszeniu „Cittaslow”.


Aby przystąpić do „Cittaslow” podjęto kroki w postaci podjęcia uchwały nr XIX/151/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Głubczyce do Międzynarodowego Stowarzyszenia „Cittaslow – Międzynarodowa Sieć Dobrego Życia”.

 

Uchwała nr XIX/151/16
Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Głubczyce do Międzynarodowego Stowarzyszenia
„Cittaslow – Międzynarodowa Sieć Dobrego Życia”.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2016 r., poz.446) i art.4 ust.1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (Dz. U. 2000 r. Nr 91, poz.1009, z 2002 r. Nr 113, poz. 984) uchwala się, co następuje:

 

. Gmina Głubczyce przystępuje do Międzynarodowego Stowarzyszenia „Cittaslow – Międzynarodowa Sieć Dobrego Życia” na zasadach określonych w statucie tego Stowarzyszenia stanowiącym załącznik do uchwały.
. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Głubczyc.
. Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zgody Ministra Spraw Zagranicznych.

 

Czym jest „Cittaslow”?

 

Docenienie potencjału niewielkich miast to trend XXI wieku, doskonale wpisujący się w założenia zrównoważonego rozwoju. Miasta spod znaku ślimaka przyjmują wspólne cele dla polepszania jakości życia mieszkańców i przybliżania kultury dobrego życia.

 

Przede wszystkim stawiają na działania prospołeczne i prośrodowiskowe, dbają o zachowanie niepowtarzalnego charakteru każdego z miast poprzez odnowę zabytków oraz pielęgnowanie lokalnej twórczości i kuchni. Charakterystyczną cechą miast Citttaslow jest również rozwijanie tradycji gościnności. 

 

Idee Cittaslow zakładają również wykorzystywanie nowoczesnych technologii i nowatorskich sposobów organizacji miasta, tak aby spokojne tempo życia nie stało w sprzeczności z ciągłym i przemyślanym rozwojem.

 

Więcej informacji na: cittaslowpolska.pl

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML

Gmina Głubczyce
ul. Niepodległości 14
48-100 Głubczyce
tel. +48 77 485 30 21 do 24
fax +48 77 485 24 16
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 10614586
w tym miesiącu: 66937
dzisiaj: 1200