• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Infrastruktura drogowa

Przez teren miasta przebiegają:

Około 20 km od centrum miasta położona jest droga krajowa relacji Pszczyna-Racibórz-Opole Nr 45, pełniąca funkcję trasy głównej ruchu przyśpieszonego. W odległości 25 km w linii prostej, lecz już po czeskiej stronie, znajduje się droga Nr 11 o podobnej funkcji relacji Praha (Hradec Kralove)-Cieszyn (Ostrava), przebiegająca przez Opavę.
Od projektowanych węzłów budowanej autostrady A4 relacji Drezno-Berlin-Zgorzelec-Wrocław-Opole-Gliwice-Katowice-Kraków-Rzeszów-Medyka-Kijów miasto oddalone jest o około 35 km (węzły: "Gogolin", "Dąbrówka") i 40 km (alternatywne węzły; "Olszowa", "Dolna").

Bliskość granicy z Czechami oraz istniejące na terenie gminy przejścia tworzą możliwość gospodarczej aktywizacji w strefie przyległej bezpośrednio do przejścia, jak również w strefie drogi prowadzącej ruch tranzytowy.

Na terenie gminy znajdują się dwa przejścia graniczne krajowe, całodobowe, ogólnodostępne, dozwolone dla ruchu osobowego oraz towarowego dla samochodów o ładowności do 3,5 tony oraz małego ruchu granicznego: Pietrowice - Krnov oraz Pomorzowiczki - Osoblaha.

Wersja XML

Gmina Głubczyce
ul. Niepodległości 14
48-100 Głubczyce
tel. +48 77 485 30 21 do 24
fax +48 77 485 24 16
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 10605971
w tym miesiącu: 58322
dzisiaj: 1775