Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Głubczyce na lata 2016-2025


Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniach od 19 do 27 maja 2016r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Głubczyce na lata 2016-2025.

 

Treść uchwały dostępna jest w załączniku poniżej.

PDFprojekt uchwały Rady Miejskiej w Głubczycach w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Głubczyce na lata 2016-2025.pdf

 

Opinie o projekcie uchwały można składać w w/w terminie na adres mailowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach tj.


PDFProtokół z konsultacji projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Głubczyce na lata 2016-2025.pdf
 

 

Wersja XML