• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory w OSP

23 kwietnia 2016 roku w Ratuszu Miejskim odbył się Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Głubczycach.


Podczas Zjazdu przedstawiono działalność pięcioletniej kadencji i wybrano władzę na kolejne 5 lat.

 

Na podstawie przeprowadzonych jawnych wyborów, doszło do ukonstytuowania nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej złożonych z przedstawicieli i delegatów z jednostek OSP z Gminy Głubczyce. Podczas dyskusji głos zabrało wielu gości uczestniczących w zjeździe, którzy dziękowali za współprace.

 

Pogratulowano nowemu Zarządowi, życzono wielu sukcesów. Na koniec prezes podziękował za zaufanie jakim został obdarzony, mówił o sukcesach możliwych do osiągnięcia przy pomocy wszystkich strażaków.

 

Agnieszka Zapotoczna

Wersja XML

Gmina Głubczyce
ul. Niepodległości 14
48-100 Głubczyce
tel. +48 77 485 30 21 do 24
fax +48 77 485 24 16
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 10605204
w tym miesiącu: 57555
dzisiaj: 1008