• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Gmina zgodnie z art 3 ust 2 pkt 10 ustawy z dnia 13  września  1996  r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jest zobowiązana do corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji jej możliwości technicznych i organizacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnym. Poniżej zamieszczone zostały wymagane opracowania za kolejne lata.


PDFGlubczyce - Analiza SGOK za 2018 r.pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głubczyce za 2017 rok.pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głubczyce za 2016 rok.pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głubczyce za 2015 rok.pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głubczyce za 2014 rok.pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głubczyce za 2013 rok.pdf
 

 

 

Wersja XML

Gmina Głubczyce
ul. Niepodległości 14
48-100 Głubczyce
tel. +48 77 485 30 21 do 24
fax +48 77 485 24 16
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 10689376
w tym miesiącu: 40612
dzisiaj: 577