Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpiecznie w drodze do szkoły

Dnia 15 kwietnia 2016 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Głubczycach odbędzie się spotkanie burmistrza Głubczyc Adama Krupy z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach insp. Joanną Paruszewską – komendantem KPP oraz st. post. Sandrą Zjawin. Spotkanie ma na celu przekazanie policji zakupionych przez Gminę Głubczyce materiałów odblaskowych.

 

Kamizelki odblaskowe, samozaciskowe opaski odblaskowe oraz zawieszki odblaskowe w kształcie misiów trafią do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej z terenu naszej Gminy. 

 

Wzorem lat ubiegłych zostaną przekazane przez policjantów podczas spotkań profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia organizowanych w placówkach oświatowych.

 

Współpraca w powyższym zakresie między Gminą Głubczyce a Komendą Powiatową Policji trwa już od wielu lat i corocznie na ten cel Gmina wydatkuje ok. 2 tys. zł z funduszy przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Wersja XML