Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Opolu do unieszkodliwienia azbestu

Dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Opolu do unieszkodliwienia azbestu

Gmina Głubczyce w ramach zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głubczyce - VI nabór” uzyskała dofinansowanie:

Całkowita wartość zadania wyniosła 107 233,93 zł.

Łącznie usunięto 215,07 Mg wyrobów zawierających azbest z 102 nieruchomości na terenie Gminy Głubczyce.

W wyniku realizacji zadania planowany do osiągnięcia efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu więcej niż 198,17  Mg odpadów zawierających azbest został osiągnięty.

Wersja XML

Gmina Głubczyce
ul. Niepodległości 14
48-100 Głubczyce
tel. +48 77 485 30 21 do 24
fax +48 77 485 24 16
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 10814330
w tym miesiącu: 68427
dzisiaj: 458

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1