Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu utworzono Fundusz pożyczkowy

Brak opisu obrazka

Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy zainteresować Państwa naszą ofertą niskooprocentowanych pożyczek dla przedsiębiorców należących do sektora MŚP – sektor małych i średnich przedsiębiorców.

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu utworzono Fundusz pożyczkowy ze środków przekazanych w wyniku podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pn. „Ochrona środowiska szansą rozwoju sektora MSP w województwie opolskim - utworzenie funduszu pożyczkowego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.2 "Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości”. Projekt realizowany jest od dnia 1 stycznia 2010 r., a środki przekazane Funduszowi na jego realizację przeznaczone są na pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

W gospodarce sektor MŚP odgrywa główną rolę w zakresie przedsiębiorczości, innowacji i zatrudnienia jednak zdecydowanie najczęściej stoi przed ścianą niedoskonałości rynku w pozyskiwaniu pożyczek, kredytów czy dotacji. Wychodząc naprzeciw potrzebom proponujemy podjęcie współpracy, która daje szansę unowocześnienia i rozwoju Państwa przedsiębiorstwa. Wiemy jak ważnym elementem w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem jest optymalizacja ponoszonych kosztów, dlatego też proponujemy podjęcie działań, które zapewnią komfort zarówno techniczny jak i finansowy.

Mamy nadzieję, iż przedstawiona oferta w pełni odzwierciedla Państwa potrzeby i spełnia wszelkie oczekiwania.

Zawsze z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości pod nr tel. 77 45 45 891 wew. 129, 149, 150, 103. Wszelkie pozostałe informacje i dokumenty dotyczące pożyczki można znaleźć na naszej stronie internetowej www.wfosigw.opole.pl w zakładce „Pożyczki dla przedsiębiorców - MŚP”.

Rodzaj przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o pożyczkę

Przeznaczenie pożyczki

Oprocentowanie pożyczki

od 3,5 % w skali roku

2,5% w skali roku   

jednakże oprocentowanie nie może być niższe niż 2,5% w skali roku.

Ø     Fundusz nie pobiera prowizji i opłat od udzielanych pożyczek.

Wysokość pożyczki

Okres spłaty pożyczki

Zabezpieczenie pożyczki

Wniosek o pożyczkę

Przeznaczenie pożyczki – przykłady

Kontakt:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53, 45-018 Opole

www.wfosigw.opole.pl

Zespół Funduszy Pożyczkowych MŚP (FP)

Bogusława Konczewska-Podsiadlik – tel. 77 45 45 891 wew. 149; e-mail: ,

Marzena Bagińska – tel. 77 45 45 891 wew. 129; e-mail: ,

Mariola Mańczyńska – tel. 77 45 45 891 wew. 150; e-mail: ,

Małgorzata Oleksiewicz – tel. 77 45 45 891 wew. 103, e-mail: ,

 

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją można składać w siedzibie WFOŚiGW w Opolu

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15

 

Szczegółowe warunki udzielania pożyczek określa „Regulamin udzielania pożyczek dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw” a do spraw nie uregulowanych Regulaminem mają zastosowanie warunki wynikające z „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.

Wersja XML