Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacja do instalacji solarnej i pomp ciepła

Od 10 stycznia każdego roku,  rusza  kolejny nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej  do OZE - odnawialnych źródeł energii tj. do instalacji solarnych i pomp ciepła na terenie Gminy Głubczyce.

Dotacja udzielana jest do zakupu i montażu instalacji solarnych i pompy ciepła na terenie Gminy Głubczyce, służących do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego ogrzewania budynków/lokali mieszkalnych istniejących lub będących w budowie.

Do otrzymania dotacji uprawnione są  osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami i lokalami mieszkalnymi.

Wnioskodawca może uzyskać dotację do zakupu i montażu instalacji solarnej/pompy ciepła w wysokości do 60 % kosztów kwalifikowanych, dla każdej z tych instalacji, jednak nie więcej niż po 3 000 zł (trzy tysiące złotych).

 

Nabór wniosków o udzielenie dotacji jest ciągły i trwa od 10 stycznia do 30 września, z nieprzekraczalnym terminem realizacji do 30 września, każdego roku. Rozpatrywanie wniosków będzie  trwało do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.


Zasady udzielania dotacji celowej do instalacji solarnych i pomp ciepła na terenie Gminy Głubczyce.

 

UCHWAŁA NR XXXVII/302/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji  celowej do instalacji solarnych i pomp ciepła na terenie Gminy Głubczyce

 

DOCWniosek o udzielenie dotacji celowej do instalacji solarnej i pompy ciepla - 2019.doc

 

Załączniki do pobrania:
DOCUpoważnienie dla współwłaściciela - instalacje solarne i pompy ciepła.doc

W przypadku, gdy zadanie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robot budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę  ( informacja w Starostwie Powiatowym w Głubczycach ) wnioskodawca dodatkowo przedkłada poniższe Oświadczenie 

DOCOświadczenie - pompa ciepła.doc

DOCOświadczenie - instalacja solarna.doc
 

Wersja XML