Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacja na wymianę źródeł ciepła

Od 10 stycznia każdego roku,  rusza  kolejny nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce.

Dotacja udzielana jest do:

 

Do otrzymania dotacji uprawnione są:

 

Nabór wniosków o udzielenie dotacji jest ciągły i trwa od 10 stycznia do 30 września, z nieprzekraczalnym terminem realizacji do 30 września, każdego roku. Rozpatrywanie wniosków będzie  trwało do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

 

Dotacja udzielana jest do zakupu i montażu nowego źródła ciepła w wysokości do 60% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 3000 zł (trzy tysiące złotych).

 

Zasady udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce


UCHWAŁA NR XXXVII/301/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce

 

DOCWniosek o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła.doc

 

Załączniki do pobrania:
DOCUpoważnienie dla współwłaściciela - wymiana źródła ciepła.doc
DOCOświadczenie wnioskodawcy że obecne źródło ciepła funkcjonuje minimum pięć lat.doc

UWAGA   W przypadku, gdy zadanie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robot budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę  ( informacja w Starostwie Powiatowym w Głubczycach ) wnioskodawca dodatkowo przedkłada poniższe Oświadczenie .

DOCOświadczenie - 2019.doc

Wersja XML