Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2014-08-25 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu p.n. „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głubczyce na lata 20014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021”

 DOCObwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Prognozy oddziaływania na środowisko POŚ.doc 

Wersja XML