• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2014-08-25 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu p.n. „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głubczyce na lata 20014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021”

 DOCObwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Prognozy oddziaływania na środowisko POŚ.doc 

Wersja XML

Gmina Głubczyce
ul. Niepodległości 14
48-100 Głubczyce
tel. +48 77 485 30 21 do 24
fax +48 77 485 24 16
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 10614593
w tym miesiącu: 66944
dzisiaj: 1207